ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

51/219  หมู่  6  ถนนวิชิตสงคราม  ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร 076-611113  ,076-611114
โทรสาร 076-611114
E-Mail  : phuket@otep.mail.go.th