กลุ่มจตุมิตรประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กลุ่มจตุมิตร สกสค. ประกอบด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง และภูเก็ต ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ การนำเสนอข้อมูล การประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง และการรายงานผลการดำเนินงาน
ผู้เข้าร่วมประชุมหารือประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกระบี่ พังงา ตรังและภูเก็ต และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่
6C6F1D7C-0D4F-486F-8480-443207065FA7

C6BE5DBF-267F-4104-9BCD-E98115FBD43E

FC8C188D-8243-43F3-971A-AC262DB8FE86