การดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุโดยแพทย์ทางเลือก

วันที่​ 3​ – 4​ สิงหาคม​ 2562 ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต และชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดอบรมเรื่อง “การดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุโดยแพทย์ทางเลือก” ณ ห้องประชุมชั้น​ 6​
อาคารรู้ศึกษา​ รู้สึกตัว ถนนเยาวราช อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินางธมนวรรณ​ สุวรรณโฮม(หมอดาว)ผู้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ(ประเภท​ เวชกรรมไทย,เภสัชกรรมไทยและการนวดไทย)ตาม​ พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ​ พ.ศ.2542 จากคณะกรรมการวิชาชีพ​ สาขาการแพทย์แผนไทย มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

พิธีเปิดการอบรมโดย​ นายสุพจน์​ รอดเรือง ณ​ หนองคาย​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ​ ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรม

การอบรมโดยวิทยกรผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวได้ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในมูลเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บการป้องกัน​ และการรักษาโรคต่างๆ​ โดยเฉพาะโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค
แต่เป็น”โรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต” (NCDs : Non-Communicable​ Diseases)​ อันได้แก่​ โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด​เช่น​ โรคความดันโลหิตสูง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคเบาหวาน,โรคมะเร็ง, โรคระบบทางเดินหายใจ,โรคไตเรื้อรัง, โรคอ้วนลงพุง,โรคตับแข็ง,โรคสมองเสื่อม​ ฯลฯ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ​ ได้บรรยายให้ความรู้ในลักษณะ​ สาเหตุ​ วิธีป้องกัน​ และการแก้ปัญหาโดย​มี​ Power point​ ประกอบการบรรยายและสลับรายการฟังคำบรรยาย​โดยให้ผู้เข้าอบรม​ ได้ออกกำลังกาย ​ในท่ากายบริหารต่าง​ ๆ​ เพื่อฝึกความแข็งแรงให้​แก่​ ข้อ​ เอ็น​และกล้ามเนื้อ​ และเน้นย้ำเรื่อง​การดำเนินชีวิตตามแนวคิด” 8​ อ.​ชลอวัย”ได้แก่​ อิทธิบาท4, อารมณ์,อาหาร, อากาศ,ออกกำลังกาย,เอนกาย,เอาพิษออก​ และ​อาชีพ​ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้​ และสนุกสนานมีความสุขในการศึกษาเรียนรู้​ตลอดการอบรม297844

S__105332741

295477

295478

295479

297684

297693

297843