การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมเอทู อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาสาระสำคัญของแผนยุธศาสตร์ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย และในโอกาสนี้ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตกรรมการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วย
71692831_393423154686799_1386276067165077504_n

71643109_488891625022940_1010674219282857984_n

71145448_705450243281058_3129364797372497920_n