การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และวางแผนพัฒาการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
152361838_5090421230999273_2218857471315390924_n

152550661_1205308616550241_1560443184245212729_n

152859022_2766655966907832_1656933411923003406_n