การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 และวางแผนพัฒาการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๕๓๑_1

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๕๓๑_3

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๕๓๑_4

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๕๓๑_5

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๕๓๑_6

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๕๓๑_7

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๕๓๑_10

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๕๓๑_26

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๕๓๑_11

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๕๓๑_12

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๕๓๑_13