การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 8/2561

157699
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต