การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต การประชุมในวันนี้มีข้อราชการที่คณะกรรมการต้องพิจารณา คือ
1. การพิจารณาแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.
2. ปัญหาโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส
3. การดำเนินการโครงการ “รางวัลพระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562
61381638_386637512194800_1873652158298062848_n

61508490_449377788970924_1412826408232681472_n

61564554_2205833096165859_6312351647255232512_n

61914688_484707552270720_393683548529229824_n