การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเเก็ต โดยมีข้อราชการที่ต้องพิจารณา ดังนี้
1. การจัดกิจกรรม “ครูชวนวิ่ง” 2019
2. การจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
3. ปัญหาโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
74448958_1145115279011846_9099261590967943168_n

75233488_2123172157992450_2800449282652504064_n