การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต การประชุมวันนี้มีเรื่องเสนอให้ที่ปรชุมทราบดังนี้
1. กิจกรรมครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1 ปี 2562 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
2. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระดับประเทศ/ระดับจังหวัด และการจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
1. เรื่องการแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
2. เรื่องปัญหาโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
80080771_2693082520913220_185475714546401280_n

80864184_588456791984551_4250663656074772480_n

80383644_767736903739802_7288707853777371136_n