การประชุมคัดเลือกประธานศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นายบูรณันต์ ชุมรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
61192646_298560947737394_251016593360814080_n

61096641_323521648316282_4842916517794283520_n

61005478_451304772312401_7835348695389306880_n

60852059_181274499478167_3156879418727596032_n