การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 9 /2562″ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทยและการปฏิรูปการศึกษาไทย” ในการ”ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 9 /2562″ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กับคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่สพป.ภูเก็ต รวม 80 คน
ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ในโอกาสนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้รับเกียรติจากนายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส.จังหวัดภูเก็ต ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการจัดการศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านพารา ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาระดับกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
2. โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ชนะเลิศระดับประเทศในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ประจำปี 2561
2. โรงเรียนบ้านแหลมทราย มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานนักเรียน(O-NET)ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าระดับประเทศ
ขอชื่นชมผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลในระดับประเทศ.
93258

115047

115049

115050