การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และนางสุดารัตน์ ทองหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษและมอบเกียรติบัตรผู้บริหารส่วนงานที่เสนอผลงานสมัครรับรางวัล “เลิศรัฐ”
<54169372_1636075313161659_1318394903620747264_o

S__28991571

S__28991572

S__28991573

S__29007895

S__29007896

S__29007901