การประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.พรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 103 คน การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ได้รับความรู้ความเข้าใจในกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ผลการประเมินกิจกรรมในการจัดประชุม สมาชิกฯ มีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
1

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_61

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_55

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_43

117929047_779978092760418_906731751457369519_n

118228200_729503694567032_2661326460090954107_n

118250701_2493716037586345_2849274588441118268_n

118368573_225487515535735_5415170020378677729_n

118507182_305455084096857_6289784554157731050_n

118543431_615660262285461_280199752638009643_n

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_0

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_2

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_3

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_4

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_5

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_6

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_7

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_8

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_9

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_10

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_11

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_12

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_13

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_15

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_16

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_21

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_23

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_24

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_26

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_28

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_30

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_31

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_32

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_34

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_35

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_36

ประชุมโครงการเสริมสร้าง_๒๐๐๘๒๗_37