การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน โดยมี ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม ประธานชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต (ประธานชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานการประชุม มีสมาชิกชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตและชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม 250 คน กิจกรรมในงาน มีทั้งการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด กิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมนันทนาการ การมอบของขวัญรางวัล และการร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันของสมาชิกครูอาวุโส และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ในโอกานี้ นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้พบปะพูดคุยกับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่เป็นสมาชิกชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต และได้กล่าวอำลาเนื่องจากหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
การประชุมและการร่วมกิจกรรมของมวลสมาชิกเป็นไปด้วยดีประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดไว้
ประชุมชมรมครูอาวุโส 51263_๒๐๑๒๐๘_9

ประชุมชมรมครูอาวุโส 51263_๒๐๑๒๐๘_2

ประชุมชมรมครูอาวุโส 51263_๒๐๑๒๐๘_37

ประชุมชมรมครูอาวุโส 51263_๒๐๑๒๐๘_48

130092627_690268195191066_7616642437861364095_n

ประชุมชมรมครูอาวุโส 51263_๒๐๑๒๐๘_75