การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวจรรยาพร  จันทร์ทิพย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”  ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ กระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ13609 13610 13611