การลงนามความร่วมมือ โครงการส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต โดยนายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยนายแพทย์บุญเลิศ ศรีไพโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยนายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดย ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันดำเนินการ โครงการส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที ประจำปี 2562 โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี คัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
S__30392360

S__30392361

S__30392362

S__30392363

S__30392365

S__30392366

S__30392367

S__30392368

S__30392369

S__30392370

S__30392371

S__30392372

S__30392373

S__30392375
S__30392324

S__30392325

S__30392326

ในโอกาสนี้ นายมนัส เสียงสลัก ประธานบริษัทเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู จำกัด (โรงงานผลิตน้ำดิ่มคุณภาพตราเฟรชชี่) ได้มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนต่าง ๆ โรงเรียนละ 3 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 11 โรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท โดยมีโรงเรียนที่ได้รับทุนดังรายชื่อต่อไปนี้
1. โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)
2. โรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา)
3. โรงเรียนบ้านหมากปรก
4. โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง
5. โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
6. โรงเรียนบ้านอ่าวปอ
7. โรงเรียนบ้านพารา
8. โรงเรียนบ้านทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา”
9. โรงเรียนวีรสตรี อนุสรณ์
10. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต
11. โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
61906009_2330093927236239_8670502968677629952_n

61943041_470351593726458_5607990402419261440_n

61989501_2499617060089290_8212933748715421696_n

62044263_434478380666901_562181459218006016_n

62054449_480806122726805_422269837239123968_n

62137642_382950832567825_2222664774183813120_n

62171901_441991009680763_3282438303680299008_n

62262022_742051352877085_1041469817694978048_n