การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ส. 4 ภูมิภาค (บูรณาการ) ภาคใต้

วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ส. 4 ภูมิภาค (บูรณาการ) ภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงาน ช.พ.ค. ช.พ.ส. ในด้านงานทะเบียน งานการเงินและการบัญชี ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องตามระเบียบ
S__41058398

727901

727902

727905

727906