การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “สูงวัยภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ 9

การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “สูงวัยภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ 9 ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน)
เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2559  ดร. ประเจียด  อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “สูงวัยภูเก็ตเกมส์”  ครั้งที่ 9 ณ  อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง  (สะพานหิน) ในปีนี้ (2559 เทศบาลตำบลราไวย์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยมีเทศบาลฯ ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมแข่งขัน รวม 17 เทศบาล
มีการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 8 ชนิด ดังนี้
1. เปตอง 2. โยนบอลใส่ตะกร้า  3. ตีกอล์ฟมะเขือยาว (ชาย)  4. ตีกอล์ฟมะเขือยาว (หญิง) 5. เก้าอี้ดนตรีวัดดวง 6. ขว้างราว 7. ปากต่อปาก และ 8. ภาษากาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่หรือเวทีให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมต่างๆ เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ผู้สูงอายุระหว่างตำบลส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้สูอายุและส่งเสริมรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน
ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในวงการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดงาน เช่น
1. ผศ.นิพนธ์   แจ้งเอี่ยม  อดีตรองอธิการบดีมหาลัยราชภัฎภูเก็ต ปัจจุบันท่านเป็นประธานชมรมฯกิจกรรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ตหลายชมรม
2. นายเสทือน  มุขดี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.ภูเก็ต ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต และเป็นกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ สกสค.ภูเก็ต
3. นางสมจิต  ศิลปศาสตร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาสาธิต ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ตและประธานเครือข่ายครูไทยสุขภาพดีมีแบ่งปันด้วยหลัก 3 อ. (อาหาร  ออกกำลังกาย อารมณ์ ) สกสค.ภูเก็ต
4. อาจารย์ธรรมนูญ  วรรณวิชัยกุล หัวหน้าสำนักงานปลัด อบจ.พังงา เป็นพิธีกรและผู้จัดรายการแข่งขันในสนามการแข่งขัน
โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในการนี้ นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบเหรียญรางวัล เหรียญทอง, เหรียญเงิน,และเหรียญทองแดง แก่การชนะการแข่งขัน กีฬา “ปากต่อปาก”
“ในครั้งนี้ การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานอย่างมาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขและการจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกข้อ”

14081402_1168554856536316_294370_n13936785_1168554846536317_1802054599_n