การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560  ทุนละไม่เกิน  100,000  บาทท่านสามารถดูรายละเอียดประกาศการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ  ตามไฟล์ที่แนบ
คลิกที่นี่   ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ทุนอุดหนุนเงินวิจัย