กิจกรรมชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตและชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 กุมภาพันธ์​ 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม ประธานชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต และประธานชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ตและตัวแทนกรรมการชมรมฯทั้งสอง ดำเนินการส่งมอบทีวีดิจิตอล ขนาด 50 นิ้วพร้อมขาตั้งมูลค่า 8,000.- บาท จากรายได้การจัดกิจกรรม” ครูชวนวิ่ง ปี 2562″เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ให้แก่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอถลาง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษา กศน.ของศูนย์ฯ โดยมีคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภถลาง รับมอบที่ห้องเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
อำเภอถลาง
499066

1

S__7258131

499065