กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 มอบในพิธีวันครู 2560

” ครอบครัวครู…สกสค.ดูแล”
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  2  ทุน  ทุนละ 3,000.00  บาท 1. นางสาวศศิกานต์  ทับมุด  บุตรนางดรุณี ทับมุด ครูโรงเรียนบ้านพรุจำปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต 2. นายอนุสิทธิ์  กรงแก้ว บุตรนางพรเพ็ญ  กรงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านป่าคลอก และทุนนักเรียนดีแต่ครอบครัวยากจน มูลนิธิทวีบุณยเกตุ จำนวน  1  ทุน  ทุนละ 5,000.00  บาท  เด็กหญิง ธารน้ำทิพย์  รักษาชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต  โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.โชคชัย  เดชอมรธัญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ประธาน กศจ.จังหวัดภูเก็ต) และ นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต  จัดมอบทุนดังกล่าวเนื่องในงานวันครู จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
16128422_1317859491605851_1484133948_n