กิจกรรมมุทิตาจิตและมอบของขวัญแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ

เกษียณ2

เกษียณ3

เกษียณ4

เกษียณ5

เกษียณ6
วันที่ 24 และ 28 กันยายน 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “มุทิตาจิตและมอบของขวัญ” แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปี 2561รวม 2 หน่วยงาน ดังนี้
1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ รวม 35 ท่าน จัดกิจกรรมมุทิตาจิต เป็นส่วนหนึ่งในงาน “วันเกียรติยศเราสร้างเองได้” ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา
กิจกรรมภาคเช้า มีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
(1) สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายในสังกัด สพป.ภูเก็ตนำเสนอผลงานของ ร.ร. ผู้บริหาร ร.ร.และครูผู้สอนที่เป็น Best Practice
(2) กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียน”เส้นทางสู่ไมค์ทองคำนักเรียน สพป.ภูเก็ต”
(3) กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทครูผู้สอน”เส้นทางสู่ไมค์ทองคำ คุรุชนคนภูเก็ต”
กิจกรรมภาคค่ำ มีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
(1) กิจกรรมมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ที่นำเสนอผลงาน Best Practices
ที่ชนะการประกวดร้องเพลง
(2) กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปี 2561

2.โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลสังกัดสำนักการศึกษาพิเศษ สพฐ. มีผู้เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ นางจุรี โก้สกุล ครูวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ
ซึ่งทางโรงเรียนจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตในภาคค่ำวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

ขออำนวยอวยพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ทุกท่านโชคดี – มีสุข ใช้ชีวิตวัยเกษียณฯอย่างมีคุณค่า
เป็นร่มโพธิ์-ร่มไทรแก่ลูกหลานต่อไปสมดังคำกล่าวที่ว่า… ” สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ”

ในการนี้ “ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้สูงอายุ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต”
และชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตก็จะดูแล
และจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกษียณฯ
ทุกท่าน ร่วมกับผู้เกษียณฯรุ่นพี่ๆตามกิจกรรม
ที่กำหนดในโครงการประจำปีต่อไป.