กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 17 ปี

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 17 ปี มีพิธีการและกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
– พิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี
– พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ท่านทวี บุณยเกตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และหน้าหอประชุมคุรุสภา
– พิธีทางพุทธศาสนาในหอประชุม
– พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563
– การประชุมผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
เสร็จพิธีการและการประชุม ผู้ร่วมพิธี-ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมรับประทานอาหารกลางวัล โดยมีนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีและประธานการประชุม
763317

763318

763319

763320

763321

763322

763323

763324

763325

763326

763342

763344