กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา คณะครู – นักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนกะทู้วิทยากะทู้วิทยา
มีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
1.การสวดมนต์ไหว้พระ – นั่งสมาธิ
2.การทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป
3.การมอบรางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศ การประกวดเรียงความ และสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ
4.การกล่าวสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(1) น.ส.จรัชญา วิชัยดิษฐ์ ชั้น ม.3/1
(2) น.ส.ชญาน์จันทร์ บุญประชาสมบัติ ชั้น ม.4/1

การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขอชมเชยคณะครูโรงเรียนกะทู้วิทยาและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนและถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้S__27140168

S__27140169

S__27140171

S__271401721

2

S__27140173

S__27140174