กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็นพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี และตลอดเดือนมิถุนายน 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยจัดถุงอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นในครัวเรือน เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครูอาวุโสที่มาติดต่อกับสำนักงาน
104261801_285641349295620_1984479710873426459_n

104486291_714868309263647_4914056010285767017_n

104996164_311734500229185_4697671568101342999_n

104472421_200203297905204_6198627601910688664_n

104361131_292055145269519_7310045799852574669_n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

312160

312161