กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” มอบของที่ระลึกให้แก่นางอนันตศรี พรรคพิบูลย์ สมาชิก ช.พ.ค.ที่มาติดต่อกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามระเบียบฯ ใหม่
231883