กิจกรรม​ “รวมพลังน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ให้ก้าวไกลสู่ศตวรรษที่​ 21”

วันพุธที่​ 4​ กันยายน​ 2562​ นายวันชัย​ พงษา​ ผู้อำนวนการสำนักงานสกสค.จังหวัดภูเก็ต​ ร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนา​ กิจกรรม​ “รวมพลังน้อมนำ​ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคน
ให้ก้าวไกลสู่ศตวรรษที่​ 21” ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค​ 6​ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่​ห้องประชุม​ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

การประชุมสัมมนา​ในวันนี้​เป็นการบูรณาการการดำเนินงานของ 3​ โครงการ​ ประกอบด้วยโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่​ 10 สู่การปฏิบัติ​ โครงการ​ TFE (Teams​ For Education) และโครงการขับเคลื่อนการัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย​ ประถมศึกษา​และมัธยมศึกษาที่สามารถดำเนินการได้ในระดับดีเด่นใน​ 6​ จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน​ ได้แก่​จังหวัด​ ระนอง​ พังงา​ภูเก็ต​ กระบี่​ ตรัง​ และสตูล

การประชุมสัมมนาและเสนอผลงานของโรงเรียนต่างๆเป็นไปด้วยดี​มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น​และเป็นกรณีตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆต่อไป.
325838

325839

325840

325841

325842

325843

325844