กิจกรรม “เสาวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม”เสวนาสภากาแฟยามเช้่าสัญจร”
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมบริษัท J.D.Pools Phuket อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งในเดือนนี้หอการค้าจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
ในเวลา 08.00 น.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)​โครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ ศิลป์ถิ่นไทย ดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง โดยจังหวัดภูเก็ตกำหนดให้ “ผ้าบาติก ที่เขียนลายกุ้งมังกร” (PHUKET LOPSTER)​เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต ในการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต และช่วยส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพรายได้แก่คนในจังหวัดภูเก็ต
หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้พบปะพูดคุย และอวยพรเนื่องในวัน Christmasและวันปีใหม่ 2563 แก่ผู้มาร่วมงานพร้อมส่งมอบป้าย “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” ให้แก่ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดภูเก็ต ไปเตรียมการ จัดกิจกรรม “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ต่อไป.
433337

433336

433349

433333

433334

433335