กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ซึ่งเป็นกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่กำหนดให้จัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ
สำนักงาน สกสค