งานวันครู ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ประธานในพิธีได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 180 คน ซึ่งเป็นรางวัลของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ระดับจังหวัดภูเก็ต ได้แก่
1. นายปัญญา หัตถุ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา
2. นายปราโมทย์ รัตนมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
และมอบรางวัลทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้แก่เด็กหญิงวรัตน์ดา ดอกบัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
S__28065807S__28065808S__28057713