งาน”เดินหน้า สกสค.ครั้งที่ 1″

วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมงาน “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่ 1” โดยในงานได้มีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น ความมั่นคง ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิตที่เกิดจากครูและบุคลากรทางการศึกษาและผลิดภัณฑ์ของจังหวัด
โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ซึ่งในงานนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้นำผ้าบาติกและผ้าปาเต๊ะไปจำหน่าย และได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
2

เดินหน้า ครั้งที่1_๑๙๐๒๑๕_0021

เดินหน้า ครั้งที่1_๑๙๐๒๑๕_0090

เดินหน้า ครั้งที่1_๑๙๐๒๑๕_0097

เดินหน้า ครั้งที่1_๑๙๐๒๑๕_0079