จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

วันนี้ 20  ธันวาคม  2560  นายวันชัย  พงษา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม นายประสงค์ ขอไพบูลย์  สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 77636  ให้แก่คู่สมรส  นางมณฑา  ขอไพบูลย์ จำนวนเงิน  100,000  บาท
16145018_1515798395127183_786849427_o