จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ให้แก่ทายาท

วันที่  17  สิงหาคม  2559  นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. รายนางอุไรวรรณ  บินอับดุลรามาน คู่สมรสของคุณครูมานพ  บินอับดุลรามาน อดีตครูโรงเรียนเกาะโหลน ให้แก่ นายอนุชา  บินอับดุลรามาน ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน จำนวน 100,000  บาท

14010086_1163235803734888_530781124_n