จ่ายเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 10 เมษายน 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. รายนายดำรงค์ ดวงแขา ให้แก่นางบังอร ดวงแข คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. และในโอกาสนี้ ได้เดินทางไปวางพวงหรีดเคารพศพ ณ วัดโฆษิตวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยดำรงด์ดำรง2

ดำรง1