จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้แก่ทายาทสมาชิก

เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2559  สำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต  ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายนายนิมิตร  หิรัญจรัสพิวัฒน์  เป็นสมาชิก ช.พ.ค และ ช.พ.ส.  ที่ถึงแก่กรรมให้นางชลดา  หิรัญจรัสพิวัฒน์ ทายาทสมาชิก

ภาพมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว