ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดภูเก็ตและศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ชมรมครูนอกประจำการประจำจังหวัดภูเก็ต และศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและทอดผ้าป่า ประจำปี 2563 นำสมาชิกชมรมฯ รวมกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วันควน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นำคณะโดย ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม ประธานชมรมฯ ที่ปรึกษาชมรมและคณะกรรมการชมรม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ได้รับเงินบริจาคผ้าป่าถวายวัดวิชิตสังฆาราม จำนวน 54,720.00 บาท (ห้าหมื่่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ผู้เข้าร่วมงานทุกคนมีความสุขและความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก นับเป็นกิจกรรมหนึ่งในรอบปีที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการให้ครูอาวุโสนอกประจำการ ประจำจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวทุกท่าน
675350

675351

675352

675353

675354

675355

675356

675357

675358

675359

675615

675619

675621

675622