ตรวจเยี่ยมหน่วยสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปี 2562

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 : นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ภูเก็ต) ตรวจเยี่ยมหน่วยสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ปี 2562 ที่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ในการนี้ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ กศจ.ภูเก็ต ได้นำตรวจเยี่ยม และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง แสดงมุทิตาจิตที่นายสุทัศน์ แก้วพูน รองศธจ.ภูเก็ต
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองศธจ.พัทลุงและ ดร.ยุพิน บัวคอม ศธจ.ภูเก็ต ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ศธจ.น่าน
99544

99545