ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต
คณะประเมินมีดังนี้
            1. นางสาวอุทัยวรรณ   สายพัฒนะ       

            2. นางสาวกัญญาณัฐ   แจ่มมี

            3. นางสาวธิดารัตน์   อัศนิจ

13434124_1119547611437041_651246578_n 13436167_1119547498103719_82051557_n 13436009_1119547424770393_1580024660_n 13435996_1119547668103702_2031361802_n 13457560_1119547544770381_1647130198_n