ต้อนรับครูอาวุโส ตรวจทะเบียนสมาชิก

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 (ภาคเช้า) ได้มีโอกาสให้การต้อนรับครูอาวุโส และอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการบำนาญ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่มาติดต่อ ขอดูข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์ ทะเบียนสมาชิกฯ  จำนวน 2 หน่วยงาน 6 ราย ดังนี้
1.  สังกัดบำนาญ สพป.
(1) อาจารย์จันทร์แจ่ม  ทองสมบัติ
(2) อาจารย์ดวงใจ  ตัลยารักษ์
(3) อาจารย์ศิลาวัลย์   จันทร์สัทธรรม
(4) อาจารย์มาลี  วงศ์ศุภชาติ
2. บำนาญกองการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต
(1) อาจารย์ละไม   เหล็กกล้า
(2) อาจารย์กรรณิการ์  ตัณฑวณิช
ปรากฏว่า ทั้ง 6 ราย ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (ทะเบียนสมาชิกฯ) เรียบร้อยครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ในปลายปีงบประมาณนี้้  คาดว่า สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะสามารถให้สมาชิกฯ ดูข้อมูลของตนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านและโทรศัพท์มือถือระบบ 3 G ได้ซึ่งจะทำให้สมาชิกฯมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ขอชมเชย พนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ตทั้ง 4 คน ที่ให้การต้อนรับและดูแลพี่ๆ ครูอาวุโส ด้วยไมตรีจิตและสร้างความประทับใจแก่พี่ๆ ที่มาติดต่อ สมตามคำขวัญของหน่วยงานที่ว่า “ต้อนรับดุจญาติมิตร ด้วยจิตสำนึกบริการ” ค่ะ

13866554_1148410828550719_143686623_n