ถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม 2564)

นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต นำพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
225714285_2902129686726348_5648438439839683174_n

225651556_1440457446338114_8560648263297209518_n

224919919_565216667970168_7220195433152626688_n

225493551_617754845869305_7083572312755629667_n