นายวันชัย พงษา ผอ.สกสค.จังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน”รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”สัญจรภาคใต้

วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมโรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ งาน “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” (Together Learning : Sufficiency) สัญจรภาคใต้   โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ( นายโชคชัย เดชอมรธัญ ) ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาพอเพียง ภาคใต้ 57 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯกว่า 400 คน โดยมี นายไพรัตน์ แสงทอง ผอ.สำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้การสนับสนุนของ สพฐ. และมูลนิธิยุวสถิรคุณ นับเป็นโครงการสำคัญยิ่งที่สนอง นโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวคิดไว้เมื่อ 12 ปีที่แล้ว งานนี้ เจ้าภาพใหญ่ในการจัดดำเนินการ ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือโรงเรียนกะทู้วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับดีเด่น และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ สพฐ.ที่มี นายมนตรี พรผล เป็น ผอ.โรงเรียน ทีมงานบริหารของโรงเรียน กะทู้วิทยา และ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดภูเก็ตทุกโรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพ นับเป็นกิจกรรม/โครงการด้านการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ตที่สำคัญอีกโครงการหนึ่ง.

14593249_1205152292876572_1554506555_n

14569626_1205152276209907_1456665682_n

14593365_1205152262876575_2005696774_n