นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี จังหวัดตรัง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ภาคเช้า – บ่าย นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตร่วมกับนายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.ร.ร.อนุบาลตรัง(เจ้าภาพหลัก) ผอ.ร.ร.อนุบาลในจังหวัดภาคใต้ นายแผ้ว รุจิระนันทบุตร อดีต ผอ.ปจ.ตรัง นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรังเขต 1 นายสวนดี นานอน ผอ.สกสค.จังหวัดตรัง นายสุวิทย์ ฟองโหย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง นายสมศักดิ์ ทองแก้ว ประธานสมาพันธ์ครูภาคใต้ และเจ้าภาพพุ่มผ้าป่าคณะต่างๆ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี หาเงินสร้างหอระฆังแก่วัดห้วยสอ หมู่ที่ 2 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรังโดยมีนายธีระ วงศ์สมุทร อดีต รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รอง ผวจ.ตรัง ร่วมเป็นประธานในพิธีถวายองค์ผ้าป่าได้เงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 1,200,000 กว่าบาท เกินงบประมาณที่ประมาณการสร้างหอระฆัง ที่คณะกรรมการได้คิดคำนวณไว้ ส่วนที่เกินได้มอบให้เจ้าอาวาสวัดห้วยสอ ได้นำไปพัฒนาวัดตามที่เห็นสมควรต่อไป

19692407_1486730108052121_657154468_n

19679608_1486730191385446_674817382_n

19758311_1486730208052111_151873553_n

19749442_1486730194718779_1237971510_o