นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการ สกสค.ปฏิบัติภารกิจวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ 23  ธันวาคม  2559  นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และพนักงานเจ้าหน้าที่ นางจิตรา  อยู่ประสิทธิ์ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการและนางสาวจรรยาพร  จันทร์ทิพย์ นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ ร่วมวางหรีดเคารพศพ อาจารย์จุไรรัตน์  กตัญชลีกุล  สมาชิก ช.พ.ค. ณ วัดขจรรังสรรค์ จังหวัดภูเก็ต
15683153_1288966397828494_1662148119_n

15722429_1288966451161822_1306399235_n

15644324_1288966421161825_1145491811_n