นายวันชัย พงษา รายงานตัวรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต

วันที่  16  ธันวาคม   2559 (ภาคเช้า)    นายวันชัย  พงษา  รายงานตัวรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด  นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์   และนำตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
(ภาคบ่าย)  ตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ขอบคุณ นายประจักษ์  ช่างเรือ  ที่ปรึกษาสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
15592502_1281849745206826_84013091_n