นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้ารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้ารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม ประธานชมรมครูอาวุโสและประธานชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายจิตติ์ เอียดสังข์ และนายบูรณันต์ ชุมรักษ์ รองประธานชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ
ต้อนรับ ผอ ศุภัชณัฏฐ์_๒๐๑๒๑๔_50

ต้อนรับ ผอ ศุภัชณัฏฐ์_๒๐๑๒๑๔_44

ต้อนรับ ผอ ศุภัชณัฏฐ์_๒๐๑๒๑๔_25

ต้อนรับ ผอ ศุภัชณัฏฐ์_๒๐๑๒๑๔_21

ต้อนรับ ผอ ศุภัชณัฏฐ์_๒๐๑๒๑๔_8

ต้อนรับ ผอ ศุภัชณัฏฐ์_๒๐๑๒๑๔_2

ต้อนรับ ผอ ศุภัชณัฏฐ์_๒๐๑๒๑๔_3

ต้อนรับ ผอ ศุภัชณัฏฐ์_๒๐๑๒๑๔_4

ต้อนรับ ผอ ศุภัชณัฏฐ์_๒๐๑๒๑๔_5

ต้อนรับ ผอ ศุภัชณัฏฐ์_๒๐๑๒๑๔_15