ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี 2559

สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สถานพยาบาล สกสค. (กรุงเทพฯ) กระทรวงศึกษาธิการ  ขอเชิญข้าราชการ และลูกจ้างประจำทุกท่านเข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

Slide1