ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2564 (ระบบออนไลน์)

วันนี้ 31 สิงหาคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2564 ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoonm Clond Metting โดยมีนายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ เรื่องที่สำคัญในการประชุมฯ ได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงาน โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และส่วนขยาย 7+7 (Phuket Sandbox Programme & its 7+7 extension) การตรวจคัดกรองและการป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (Covid- ๑19) และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ระดับจังหวัดโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต อยู่ในอันดับ 1 ของประเทศ
2D09E5E0-5DFA-4B49-BDB7-BFC09FF32563

2EC25E6E-DADC-4D4F-95CA-8747FA7F2665

4B567881-5C8E-44CE-A179-2B41872088AE

6A046092-BB54-4B43-8B99-0083CDDADB4E

86255277-6DAD-4EFA-9332-4C864F321C04

CFB8DA69-5CBD-41D1-9892-22E58C75F85E

F06A4A59-AA8F-46BB-863C-FB4BE10C148D