ประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดให้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอันดามัน สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เป็นการประชุมเพื่อทำความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ที่ระบุตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และที่ประชุมได้ระดมสมองในการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด
การประชุมสัมมนาบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ได้รับข้อคิด ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติการเพื่อการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตในหลายข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะได้นำสู่การปฏิบัติตามที่เห็นสมควรต่อไป
64761977_695304127589496_6540882566403063808_n64995757_2098605723598284_8419154335690129408_n64491633_1407879922687009_5981650396802711552_n