ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาดังนี้
1. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2564
2. การดำเนินกิจกรรมโครงการครูช่วยครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. การดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. การพิจารณาแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
5. รายงานสรุปข้อมูลจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินกองทุนฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นอย่างดียิ่ง
226192389_150870950406627_5412068856004640508_n

226191542_713448576139732_3590205459169452610_n

225903534_1911697145646422_3338842652273989557_n

222753017_1533183550353215_1346128002015069882_n

223235245_601162304183547_5648957706532607109_n

223344589_5783349981735901_7554721513972590083_n

225591804_868598247079160_4915131324095816952_n

225636707_358612512301009_7296762399704731953_n