ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต การประชุมในวันนี้มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
2. การจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
3. โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ – จิตอาสา
4. การทอดกฐินพระราชทาน ปี 2563
และมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. การแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
2. ปัญหาโครงการสวัสดิการเงินกู้โครงการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
3. การให้ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2563
ในโอกาสนี้ คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการได้ให้ข้อคิดข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
120970594_3208205062796282_719786173663805002_n

120925039_793172021498966_4532553352523656203_n

120953121_2757412664518867_3757548116565343397_n